Be för Sverige

Be för Sverige på nationaldagen 6 juni. Samling på utsiktsplatsen Häckle på Halleberg, Vargön kl 10.00.
I backen upp mot Halleberg finns en vattenreservoar på höger sida. Följ stigen till höger alldeles vid reservoaren (skyltat) 10-15 min promenad från vägen.
Natuligtvis håller vi skyddande avstånd från varandra.
Arr: Salemkyrkan och Sverigebönen

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige. Sverigebönens vision är:
– En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige
– En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål
– En bönerörrelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor
– En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelse av dess grundpelare

Kommentarer är stängt.