Jour i semestertider

När pastorerna är lediga i sommar finns jourpersoner att kontakta…
v27 Andreas Grindeland (0700 873319) Kenneth Nilsson (0707 261232)
v28 Monica Johannesson (0723 541738) och Håkan Tengberg (0702 964217)
v29 Patrik Linusson (0700 871416) och Annika Eklöv (0738 226284)
v30 Catherine Nygren (0733 961708) och Magnus Emanuelson (0708 273896)

(Björn är ledig v27-v30 och Johan är ledig v27-v31)

Kommentarer är stängt.