Lyktan – för åk 6+

Fritidsgården öppen: Ons kl 18-21
Ungdomssamling – DISCIPLES:  Fred kl 20

Fritidsgården är grunden i Salemkyrkans ungdomsverksamhet och är för dig som går i åk6 och upp till du slutar gymnasiet. Vi har olika aktiviteter som man är fri att använda, ett café som är öppet samt har vi också en frivillig andakt där man har möjlighet att få varva ner och tänka efter på livet, sin tro och även tid till samtal och bön.

Under fritidsgårdens paraply finns även Konfirmation.

Våra värderingar:

Vi vill skapa en ungdomsgård där man kan slappna av och känna sig trygg. Vi vill motverka all form av främlingsfientlighet, rasism och mobbing.

På fritidsgården har vi gårdskort. Ett gårdskort innebär att innehavaren har godkänt våra värderingar (se nedan)samt att man får använda fritidsgårdens aktiviteter och material.
Lyktans värderingar gäller både inne på Lyktan och på kyrkans område utanför:

• Vi respekterar varandra
• Vi använder varken droger eller alkohol
• Vi visar tacksamhet gentemot varandra
• Vi visar varandra omtänksamhet
• Vi använder ett vårdat språk
• Vi är ärliga mot varandra
• Vi har alla lika värde

Lyktan på Facebook: Här kan du se vad som händer på Lyktan i veckorna!

Kommentarer är stängt.