HemAktiviteterOm SalemMediaKontakt

Vår tro

Salemkyrkan är en kristen församling. Läs mer om vår tro samt församlingens grundvärderingar och ansvar:

Trosbekännelsen

Klassisk kristen tro sammanfattas i den s.k. "Apostoliska trosbekännelsen".

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son,
vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, sittande på Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Grundvärderingar

I Salem har vi elva grundvärderingar som hjälper oss att hålla fokus på det vi tycker är viktiga delar i livet.

Vi tror...
• att människan är skapad för att ära och tillbe Gud.
• att bibeln är inspirerad av Gud och utgör grunden för tro och liv.
• att frälsningen endast kan fås genom tron på Jesus Kristus.
• att människan har behov av omvändelse, förlåtelse från synd och pånyttfödelse.
• att förkunnelse inspirerad av den Helige Ande är en katalysator som förvandlar människan.
• att församlingsgemenskapen ger förutsättning för ett rikt kristet liv.
• att församlingen skall vara kulturellt relevant och samtidigt förbli trogen i läran.
• att vi som församling finns till för de icke troende.
• att en bibelförankrad livsstil bäst utvecklas i smågrupp.
• att lärjungar till Jesus längtar efter ständig tillväxt.
• att tiondegivande är en biblisk princip som för med sig stor välsignelse.

Kristet ansvar

"Hela kyrkan med hela evangeliet till hela världen" är andemeningen i Lausannedeklarationen och Manilamanifestet. Dessa båda dokument är viktiga ideologiska grundpelare inom Evangeliska Frikyrkan (det samfund som Salemkyrkan tillhör). Här kan du ta del av vad som sägs om kristet socialt ansvar respektive evangeliet.
Ladda ner >>>

Sitemap

Kalender

Onsdag 24 December 2014
23:00 Julnattsgudstjänst.
Johan Jordeskog
Torsdag 25 December 2014
18:00 Julens sånger.
Sånggudstjänst med julens sånger.
Söndag 28 December 2014
11:00 Gudstjänst.
Johan Jordeskog predikar
Söndag 4 Januari 2015
11.00 Gudstjänst.
Nattvard. Predikan Jibbril Berbres
Tisdag 6 Januari 2015
11-14 Familjedag på Restad Gård.
Söndag 11 Januari 2015
10.00 TV-gudstjänst storbildsvideo.
11.30 Gudstjänst. Predikan Johan Jordeskog. Söndagsskolan Himlakul
Måndag 12 Januari 2015
18.00-19.30 Bön- och fastevecka.
Bön varje kväll t o m fredag 16/1
10 Sjung med oss. Övning.
Torsdag 15 Januari 2015
18.30 Musikcafe i Vargöns kyrka.
Sjung med oss
Fredag 16 Januari 2015
18.00 I Guds närvaro.
Avslutning på böneveckan
18.30 FISK.
Lördag 17 Januari 2015
14.30 Andakt på Lunddala.
Söndag 18 Januari 2015
10.00 TV-gudstjänst storbildsvideo.
10.45 Fika. 10.50 Bön. 11.30 Gudstjänst. Predikostolsbyte. 11.30 Söndagsskolan Himlakul
Måndag 19 Januari 2015
18.00 Äntligen måndag.
Tisdag 20 Januari 2015
18.00 Bön.
19-21.30 Cafe Lyktan.