HemAktiviteterOm SalemMediaKontaktSerier och satsningar

Vår tro

Salemkyrkan är en kristen församling. Läs mer om vår tro samt församlingens grundvärderingar och ansvar:

Trosbekännelsen

Klassisk kristen tro sammanfattas i den s.k. "Apostoliska trosbekännelsen".

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son,
vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, sittande på Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Grundvärderingar

I Salem har vi elva grundvärderingar som hjälper oss att hålla fokus på det vi tycker är viktiga delar i livet.

Vi tror...
• att människan är skapad för att ära och tillbe Gud.
• att bibeln är inspirerad av Gud och utgör grunden för tro och liv.
• att frälsningen endast kan fås genom tron på Jesus Kristus.
• att människan har behov av omvändelse, förlåtelse från synd och pånyttfödelse.
• att förkunnelse inspirerad av den Helige Ande är en katalysator som förvandlar människan.
• att församlingsgemenskapen ger förutsättning för ett rikt kristet liv.
• att församlingen skall vara kulturellt relevant och samtidigt förbli trogen i läran.
• att vi som församling finns till för de icke troende.
• att en bibelförankrad livsstil bäst utvecklas i smågrupp.
• att lärjungar till Jesus längtar efter ständig tillväxt.
• att tiondegivande är en biblisk princip som för med sig stor välsignelse.

Kristet ansvar

"Hela kyrkan med hela evangeliet till hela världen" är andemeningen i Lausannedeklarationen och Manilamanifestet. Dessa båda dokument är viktiga ideologiska grundpelare inom Evangeliska Frikyrkan (det samfund som Salemkyrkan tillhör). Här kan du ta del av vad som sägs om kristet socialt ansvar respektive evangeliet.
Ladda ner >>>

Sitemap

Kalender

Söndag 23 November 2014
11.00 Gudstjänst och söndagsskolan Himlakul.
Tema: Familjen. Predikan Johan Jordeskog. Bön kl 10.15
Måndag 24 November 2014
18.00 Äntligen måndag.
Tisdag 25 November 2014
18.00 Bön.
19-21.30 Cafe Lyktan.
Onsdag 26 November 2014
18.00 Konfirmander.
Torsdag 27 November 2014
6-7 Bön.
16.00 Dagledigträff.
Advent i ord och ton. Dan Eklund, Lennart Rask och Håkan Tengberg.
19-21.30 Cafe Lyktan.
Fredag 28 November 2014
18.30 FISK.
Söndag 30 November 2014
11.00 Adventsgudstjänst och söndagsskolan Himlakul.
Tema: Familjen. Predikan Johan Jordeskog. Bön kl 10.15
Måndag 1 December 2014
18.00 Äntligen måndag.
Tisdag 2 December 2014
18.00 Bön.
19-21.30 Cafe Lyktan.
Onsdag 3 December 2014
11-15 Café Salem.
18.00 Konfirmander.
Torsdag 4 December 2014
6-7 Bön.
19-21.30 Cafe Lyktan.
Fredag 5 December 2014
18.30 FISK.
Söndag 7 December 2014
11.00 Gudstjänst och söndagsskolan Himlakul.
Nattvard. Predikan Alfred Nygren
Måndag 8 December 2014
10 Sjung med oss. Övning.
18.00 Äntligen måndag.
Tisdag 9 December 2014
18.00 Bön.
19-21.30 Cafe Lyktan.
Onsdag 10 December 2014
11-15 Café Salem.
18.00 Konfirmander.
Torsdag 11 December 2014
6-7 Bön.
18.30 Musikcafe i Vargöns kyrka.
Sjung med oss.
19-21.30 Cafe Lyktan.