Att växa!

Hans Jansson från Kungsporten, 2018-04-14 klockan 18. Konferens tillsammans med Pingstkyrkorna i Trollhättan och Vänersborg samt Kronokyrkan.

Lyssna