Crossfit 7 – Vila och återhämtning

Predikan av Johan Lungren 2017-11-05. Avslutning av Crossfit serien om vikten av vila, att vila i Gud!