Insamlingsmål 150 000 kr den 30 oktober.

32%
Hej Anders! Duger det med en cirkel som räknar andel?