Alpha-kurs

Intresserad av Alpha-kurs? Mejla intresseanmälan till: Johan.jordeskog@salemkyrkan.nu

VAD ÄR ALPHA?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

VEM ÄR ALPHA FÖR?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?

En Alphakurs består av tre delar. Varje träff inleds med en måltid eller någon annan form av förfriskning. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?

Alpha pågår  i tio veckor där man varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: ‘Vem är Jesus?’, ‘Hur ska jag kunna tro?’och ’Vad ska jag med kyrkan till?’.

Alphakursen är gratis, men vi kommer att ta en frivillig avgift för maten på 30:- per gång. Dessutom åker vi på en Alpha-dag tillsammans med andra Alpha-grupper i regionen på Åh-stiftsgård utanför Uddevalla. Även detta är förenat med en kostnad..

ANMÄLAN

Välkommen att anmäla dig med

Namn

Adress

Telefonnummer

Mejladress

Till: johan.jordeskog@salemkyrkan.nu