Coronavirus-information

Nya restriktioner som börjar gälla den 23 december:

Restriktionerna berör oss som församling och vårt gudstjänstfirande. Enligt tidningen Dagens tolkning av FHM:s besked så gäller följande också för kyrkorna:

”-Krav på minst en meters avstånd för sammankomster över 20 personer, oavsett vaccinbevis eller inte. Tidigare har det inte funnits några restriktioner upp till 100 personer. Det innebär att kyrkor som vill arrangera gudstjänst för fler än 20 personer i jul kommer att behöva se till att avstånd kan hållas i kyrkbänkarna.

Grunden till att dessa restriktioner införs nu är Folkhälsomyndigheten, där de har tagit in den nya virusvarianten omikron i sina scenarion. Alla pekar på att det kan bli en topp i mitten av januari. Avrådan om läger gäller fram till 16 januari medan andra rekommendationer gäller januari ut.
– Vi kommer att ompröva de här föreskrifterna till månadsskiftet januari och februari, sa Karin Tegmark-Wisell.”

Det innebär att vi måste vara mer observanta på var vi sätter oss i kyrkbänkarna. Avståndet mellan kyrkbänkarna är minst 1 meter men avstånd mellan sällskap ska också hållas i kyrkbänken.

Så välj platser där ni har minst en meter till nästa sällskap fr o m Annadagsgudstjänsten och hela januari ut.

Det känns lite uppgivet att behöva fundera på restriktioner igen men vi måste hjälpas åt för att skydda oss alla. Det är var och ens ansvar att se till att avstånd hålls.

Vi har också bestämt inom FR att inte ha servering inomhus under denna tid. På Annandagen blir det ingen servering alls men fr o m 2 januari ska vi försöka ordna med några eldkorgar ute på gräsmattan och ha kaffe och/eller glögg servering där.

Hjälps vi alla åt så kan vi fortsätta ha hyfsat säkra gudstjänster och hoppas att vi snart ser ett slut på restriktionerna.

Ta hand om varandra under helgerna och var försiktiga.

Be om Guds beskydd över församlingen och fortsätt att be för de som är sjuka!

Har du frågor, behöver praktisk hjälp eller är i behov av samtal? Kontakta oss gärna!

Ungdomsverksamhet och bön fortsätter som vanligt men vi uppmanar:

Alla som har något förkylningssymptom ska stanna hemma.

Alla tvättar händerna noggrant när man kommer till kyrkan.

Vi kramas inte och tar inte i hand.