Coronavirus-information

Vi följer de restriktioner som FHM anger.

Ta hand om varandra och var försiktiga.

Be om Guds beskydd över församlingen och fortsätt att be för de som är sjuka!

Har du frågor, behöver praktisk hjälp eller är i behov av samtal? Kontakta oss gärna!