Praktisk profetisk träning

Denna kurs  i profetisk tjänst med John E. Thomas kommer på grund av rådande läge i världen flyttas till våren 2021.