Teamresa Bangladesh

Här kan du läsa mer om resan till Bangladesh 11-22 oktober.

Hej på er! Idag har vi varit på Bibelskolan i Dhaka som vi stöder som församling. Johan började att undervisa om att vi är ett utvalt släkte och ett kungligt prästerskap med auktoritet att förkunna och förändra vår omvärld. Sedan bad vi för en man som hade värk i ryggen och ner i höften efter att ha varit med om en olycka med motorcykel. Han hade även huvudvärk. Vi bad för honom och han blev först bättre men inte helt bra. Sedan bad vi en gång till och då blev han helt bra. Detta blev startskottet för ett riktigt nedslag av Anden.

Killen som blev helad vittnade om sin erfarenhet efter en kort rast. Roger undervisade sedan om den Helige Ande som kom över Jesus när han döptes, vidare hur Jesus, fylld av Anden, fördes ut i öknen för att frestas av Satan och sedan i Andens kraft började förkunna riket och bota sjuka. Sedan gick Roger vidare med hur Jesus lovade Andens ankomst, och hur lärjungarna blev fyllda av Anden på pingstdagen. Därmed fick bibelskoleeleverna en bibisk grund för att förstå hur Anden fyller människor. Sedan berättade Roger om hur unga den unga kvinnan blivit helad och sedan fylld av Anden på ett seminarium under kampanjen.

Sedan tog Björn vid och undervisade om att de 12 lärjungarna och sedan de 72 fick auktoritet att hela utifrån Lukas 9-10. Detta gäller också de troende i våra dagar. Han fortsatte med att tala om hur profetiska ord och kunskapens ord kan förändra. Sedan gick frågan ut om några fler ville ha förbön. Vi började be och mannen som blivit helad fick vara med och be för en annan. Han bad med kraft och strax var nästa unge man helad. Sedan gick det vidare i en kedjereaktion. Den som blivit helad fick vara med och be för nästa. Vi bad för en kvinna som hade problem med hörseln på ena örat och hon blev helad och även berörd till tårar.

Sedan var det dags för rast med ris och annat gott. Därefter glass! När vi kom tillbaka från rasten undervisade vi lite om hur vi kan reagera olika rent fysisk när den Helige Ande berör oss. Sedan fortsatte vi att bedja för bibelskoleelverna. Andens kraft verkade allt starkare. Tre personer föll under Andens kraft och blev liggande länge medan Anden bearbetade dem. En av dem kommer från en buddhistisk omgivning. Och han bad med sådan iver. Man märkte att Gud rört vi honom. Vi fortsatte att be och dela profetiska tilltal. Efter att vi bett för alla, var det dags för fotografering som höll på en god stund. Nu är vi alla väldigt glada över vad Herren gjort, och vi tror att Andens liv kommer att föras vidare när eleverna lämnar bibelskolan och drar iväg till sina respektive områden.

I morse lämnade vi Home of Peace och tog flyget från Saidpur tillbaka till trafikstockningarnas Dhaka. När vi intog lunch på FCCBs högkvarter tillika gästhem, träffade vi David Oliw från församlingen Guds kraft i Sävsjö. Han ska ha kampanj tillsammans med FCCB under nästa vecka, men han har inget team med sig, utan predikar själv fyra kvällar i rad. En diger uppgift. Bed gärna för honom!

Efter lite vila, mötte vi bibelskoleeleverna på gudstjänst. Björn framförde en hälsning från vår församling och Johan predikade från Jesaja 43:19 om att Gud gör något nytt. Efter gudstjänsten åt vi tillsammans som team för sista gången.

Då var det dags att rapportera om den sista kampanjdagen. Björn höll i undervisningen på det första passet, som syftade till att uppmuntra deltagarna att själva börja dela profetiska tilltal till andra människor. Eftersom luften stod väldigt stilla i den lilla lokalen, flyttade vi ut stolarna på gården och fortsatte där efter fikat.

När vi kom ut på gården fick vi se mannen som blivit helad från synproblem dagen innan. Han hade med sig sin kompis och kom dit för att visa sin glädje och tacksamhet. Roger visade honom filmen på hans eget vittnesbörd (se bild).

Nästa avdelning på förmiddagen bestod av träning med de församlade att dela Guds tilltal till varandra. Det gick ganska trögt i början. Men när de förstod att man kunde dela bibelord tog det fart, och vi upplevde att något lossnade.

Senare på eftermiddagen, när vi var tillbaka på kampanjplatsen efter lunchen, satt de båda männen som vi träffat på gården på förmiddagen längst fram på Björn Engelins plats (Rogers anmärkning)! Folk strömmade till och det sista mötet på kampanjen blev också det största när det gäller besökare, uppskattningsvis omkring 1600. Andreas predikade om Jesus som livets bröd och det levande vattnet. När inbjudan gick ut var responsen stor. 230 personer fyllde i uppföljningskort, vilket vi är oerhört tacksamma för.

Den unga kvinnan som blivit helad och fylld av Anden under gårdagen hade med sig sina föräldrar som hon strålande av glädje presenterade för oss i teamet. Det verkar som att Gud gör saker som kommer att bestå!

När vi talat ut helande över de församlade kom åtta kvinnor fram och berättade att de blivit botade från många olika sjukdomar. Det var ett riktigt genombrott. Det var ögon, ryggar, fötter och huvud som blev helade. Många människor, mest kvinnor trängde också sig fram till scenen för att få ett vidrörande av Gud. En del hade små barn med sig som var i behov av helande. Då blev också förbön med handpåläggning i. Alla vi från Vargön lade händerna på dem och bad så att svetten rann. De drog och ryckte i oss och vi höll på tills det lokala teamet tvingade oss att avbryta för hemfärd. Vi fick en liten aning om hur Jesus kan ha haft det när folk trängde sig inpå honom från alla håll. Nu var det färdigkampanjat för den här gången, och vi är glada över att ha fått vara här på Jesu uppdrag. Tack för att ni stått med oss! I morgon flyger vi tillbaka till Dhaka.

Tack kära vänner för att ni står med oss i bön! Idag upplevde vi ett riktigt genombrott på seminariet på förmiddagen. Björn berättade om tillfällen då han fått kunskapens ord, och hur det förlöste skeenden som förvandlade människor. Detta skapade en atmosfär av tro i lokalen. Roger delade ett tilltal till en ung kvinna om att hon skulle få rita bilder som Gud gav henne. När hon responderade på detta kom det fram att hon hade värk i kroppen. Då kallade vi fram hennes kompisar som bad för henne. Då blev hon helad! Sedan blev hon fylld av den Helige Ande. Efter detta fick Andreas ett tilltal om att någon hade problem med hörseln. En ung kvinna responderade direkt, och hörseln var dålig på ena örat. Sedan frågade han om det fanns någon som hade en stark längtan att be för någon till helande. Då var det en av pastorerna som kom fram. Kvinnan som nyss blivit helad och fylld av Anden bad tillsammans med pastorn för kvinnan med hörselskadan. Och det underbara hände att kvinnans hörsel blev bra! Sedan gav Johan lite undervisning om att be för folk till helande och att våga ta steg i tro för att använda de gåvor man fått i och med frälsningen. Glada skumpade vi hemåt för att inta vårt dagliga ris.

Kampanjmötet inleddes som vanligt med att lovsångsteamet välkomnade människorna som sakta men säkert strömmade till. Det var nästan lika många människor samlade som föregående kväll. Björn och Roger höll i var sin uppvärmning, då de knöt an till publiken på ett vinnande sätt. Sedan predikade Johan om Jesus som den kärleksfulle vännen som aldrig överger oss. Vid inbjudan till frälsning lyftes många händer. 197 uppföljningskort samlades in, vilket vi tackar Gud för, samtidigt som vi ber att Guds verk i dessa människors liv ska bli bestående. Efter att vi proklamerat helande för olika sjukdomar, var det flera som vittnade om Guds ingripande. En kvinna blev fri från smärta i låren som hon haft i 12 år! En annan kvinna blev fri från fyra månaders ryggsmärta! En man som haft synproblem blev helad. Han var väldigt angelägen om att berätta, och ryckte gång på gång till sig micken! Sedan kom det även fram människor till scenen då flera fick förbön med handpåläggning. Då Roger tidigare talat om helande från stelhet i nacken, var det en kvinna som kom fram till honom i detta ärende. Hon gick därifrån botad från stelheten. En man kunde inte stödja på ett ben. Efter förbön kunde han hoppa på detta ben. Underbart! Jesus blir förkunnad och folk får möta honom till förvandling. Detta, kära vänner, är ni i högsta grad delaktiga i där hemma. Tack för ert engagemang! Bed nu att morgondagen också får vara en segerns dag för Guds rike!

Nu var det dags för oss i teamet att möta de kristna syskonen som ingår i årets kampanjteam. Det var ett 25-tal vi mötte och det kändes välsignat att få träffa dom och dela med oss av undervisning för att på så vis vara med och bygga upp deras tro.

Vi höll två seminariepass där Johan undervisade om vilka vi är i Kristus och sedan undervisade Roger om vikten av att bli döpt i den Helig Ande för att kunna leva ett segerrikt kristet liv. Vi bad för alla som önskade att få tag i detta men vi kände tyvärr inte att det bröt igenom fullt ut men att en hunger finns. Så kära församling var med och bed för att dessa viktiga personer i den Bengaliska kyrkan får del av Den Helige Ande fullt ut, gärna redan i morgon när vi möter dom igen för undervisning.

Efter att åkt fram och tillbaka resan på smala och kurviga vägar och ytterligare en lunch bestående av basfödan ris och dal var vi tillbaka på kampanjplatsen för att hålla vårt andra kampanjmöte.

Vi hade bett mycket för ett starkare genombrott i andevärlden för frälsning, helande och befrielse. Upplevelsen var att vi såg mer av detta under kvällen vad gäller helanden och antalet som kom under kvällen var nu ca 50% fler, ca 1300 stycken.

I kväll var det Roger och Andreas som gav var sin uppvärmning. Därefter var det dags för pastor Björn att predika evangelium utifrån liknelsen om den förlorade sonen och därefter gjorde han kvällens frälsningsinbjudan. Den resulterade i 223 personer fyllde i uppföljningskort, tack Jesus för dessa.

Mötet avslutades med att vi i teamet talade ut kunskapens ord om helande för olika kroppsliga åkommor och befrielse. Bland annat så fick två i teamet tilltal om att ögon skulle helas under kvällen och vi kunde jubla över att en kvinna kom upp på scenen och vittnad om att hon fått sin syn helad, halleluja! Utöver detta så vittnade en man om helande i sin arm, en kvinna gav ett starkt vittnesbörd om att hon under efter många år av smärta i hela sin kropp nu blivit helt fri från smärt och hon talade högt ut så att alla hörde att från idag skulle hon dagligen be till Jesus Kristus, fantastiskt. Det ytterligare fler helanden som rapporterades till det lokala teamet. Tacksamma över vad som skett under kampanjmötet åkte vi hem i kvällsmörkret.

Så nu laddar vi om för ännu en dag och var med oss i bön för ännu större segrar för Guds Rike i Bangladesh.

Då var det dags för en uppdatering från era utsända i Bangladesh. Idag fick vi träffa ytterligare två medlemmar i vårt kampanjteam: Andreas och Edvin Holm. De är far och son i en missionärsfamilj som är stationerad i Thailand, utsända av EFK och de stöds ekonomiskt av bl a Gå ut mission. Vi fick också stifta bekantskap med vår nya tolk Philip, som är med på sin första kampanj med FCCB. Han är uppväxt på en skola liknande Home of Peace, men som underhölls av Örebromissionen, och han har jobbat under Shapom Bosh (reservation för stavfel) som Salem tidigare har understött. Han var även god vän med Bibhu Baroi, en evangelist vi också har stöttat.

Ikväll hade vi så vårt första kampanjmöte. Kampanjplatsen ligger, som så många gånger förr på en skolgård vid en kommunal skola. Platsen var välbesökt, kanske 800-900 människor. Johan och Björn höll var sin uppvärmning innan Andreas predikade mycket inspirerat om hur Jesus väckte upp änkans son i Nain, gestaltad av Björn. Vår tolk var väldigt i gasen och verkade trivas som fisken i vattnet. När frälsningsinbjudan gick ut var det många som räckte upp händerna. Efteråt fick vi veta att 237 människor fyllt i uppföljningskort. Det tackar vi Gud för och ber att dessa dyrbara människor ska få gå vidare i lärjungaskap. När vi bad helandebön kom det fram en som blev av med ryggont, någon fick bättre syn och en berättade om att en tumör minskat i storlek. Vi är tacksamma för detta, men inte nöjda. Vi vill se ett riktigt genombrott när det gäller helanden, så var med oss och bed om detta! Tack för att ni står med oss! Det är en riktig förmån att få vara utsända för att predika evangelium för människor som inte vet vem Jesus är.

Någon kanske såg att vi sände kampanjmötet live på facebook. Det kan hända att vi kommer göra det någon mer gång. För er som har facebook och är intresserade, kan det vara dags att kolla någon gång runt 11:30-tiden på Björn Fredrikssons tidslinje på facebook.

Hälsningar genom Johan

Kära vänner! Nu sitter jag och Roger på vårt nya rum. Norrmännen, som vi hade flera inspirerande samtal med runt missionsarbete, har åkt hemåt, och därmed har vi fått möjlighet att byta upp oss i rumsstandard. Nu har vi en toalett som går att spola och var sina sängar att sova i. Halleluja! Innan vi flyttade ur vårt gamla rum tog sig Roger an ett bo med insekter med stor framgång. Nu bor inte de heller i det rummet längre!

Vi upplever att Gud är med oss på ett mäktigt sätt. Idag har vi varit ute i en annan by långt ute på landsbygden och där mött en grupp kristna. Många av dem hade varit med på tidigare kampanjer. Vi predikade, omgivna inte bara av människor, men också av ankor, getter och hönor med kycklingar! Vid inbjudan var det många som ville leva fruktbärande liv med Jesus. Sedan delade vi ut biblar till 12 familjer och vi underströk vikten av att ta till sig Guds ord för ett fruktbärande liv. Därefter vittnade vi om Guds makt att hela. När vi sedan bjöd in till förbön var det flera som sökte sig fram till oss. Tre stycken blev av med krämpor och tre kände en tydlig förbättring. Vi är så tacksamma att vi får gå med de goda nyheterna till uppmuntran för troende och till frälsning för syndare. I morgon kväll är det dags för kampanjen att börja. Be att Guds kraft får vara verksam och att människor får ta emot evangelium till frälsning och helande.

Hälsningar genom Johan

Kära vänner! Här kommer en hälsning från Bengalen. Igår flög vi upp till Saidpur i norra delen av landet och hämtades av vänner på flygplatsen för vidare färd mot Home of Peace. Vi blev välkomnade av 550 barn som gav oss var sin bukett med blommor. Eftersom ett team från Norge också är här, skulle vi få bo i en lägenhet på skolområdet där det tidigare har bott en svensk missionärsfamilj från Pingströrelsen. Då vi kom in i lägenheten var det säkerligen en bra bit över 40°C. Då vi försökte starta luftkonditioneringen försvann strömmen i byggnaden. Jag och Roger försökte försökte få upp ett myggnät över Rogers säng, vilket lyckades någorlunda när vi efter en hel del letande hittade gamla packband av plast samt plastringar till duschdraperi. Dock fick aldrig Roger någon användning för sitt myggnät, eftersom vi blev omflyttade till ett rum i en annan byggnad som var betydligt svalare och där strömförsörjningen räckte till både takfläkt och luftkonditionering. Dock får vi sova skavfötters!

Idag har vi varit och hälsat på i en by där det fanns en liten grupp kristna. När vi började var det ungefär 35 stycken. Men eftersom platsen vi var på genomkorsades av en liten väg, var det i slutet av vår samling omkring ett 80-tal människor som lyssnade. Vi uppmuntrade de troende med ordet att de är ”ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar”. På platsen fanns en kraftledningsstolpe från vilken husen fick ström. Den fick tjäna som bild för att kraften, som aldrig bryts, kommer ovanifrån, från Gud. Vi erbjöd också dem som lyssnade att ta emot förbön för uppfyllelse av Helig Ande och helande. Ett par äldre personer vittnade om att de blivit bättre efter förbön. Sedan hade vi förmånen att dela ut biblar till troende familjer. Biblarna fick vi av det norska teamet, som hade några kvar efter liknande utdelningar på andra platser. De troende blev glada och vi åkte glada hemåt efter att ha betjänat våra trossyskon.

Hälsningar genom Johan

Kära vänner! Nu har vi anlänt till Dhaka. Denna gång känner vi svetten lacka. Det är ju en månad tidigare än i fjol och därmed fortfarande varmt. Vi sitter nu på taket till FCCBs huvudkontor. Där vi blickar ut över Alberts blomsterplantering och lyssnar till böneutropen från moskéerna.

Flyget gick bra. Det gick fortare än vanligt att komma genom passkontroll med visumutfärdande och bagageutlämning. I morgon far vi vidare med inrikesflyg till Norra delen av landet, där Home of Peace ligger. Det är också där vi ska bo under tiden vi har kampanj.

Tack för att ni står med oss i bön! Be att vi får ha ett budskap från himlen att förmedla till de människor vi träffar!

Hälsningar från Björn, Roger och Johan