I Salem möts människor som har det gemensamt att man längtar efter Gud och efter gemenskap med andra människor. Här finns gemenskap. Här finns också tillfällen då vi får erfara Gud, att Gud finns idag och att han är levande. Gud älskar alla människor.

Kan man komma till Salem även om man inte är medlem? Den frågan får vi då och då. Svaret är: Självklart! Känn dig varmt välkommen på gudstjänster och andra aktiviteter!

Att vara en församling som driven av kärlek utför Jesu uppdrag.

”Älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av allt ditt förstånd… Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud hänger hela lagen och profeterna.” (Matt. 22:37-40)

Att gå ut till våra medmänniskor med det glada budskapet om frälsningen genom Jesus Kristus. Döpa dem och lära dem att bli överlåtna, andefyllda lärjungar till Honom.

”Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er…” (Matt 28:19-20)

Församlingen är Guds idé. Det är genom församlingen som Gud vill förändra världen och visa sig för alla människor. Guds syfte med församlingen kan sammanfattas i dessa fem ord:

• Tillbedjan • Betjänande • Evangelisation • Församlingsgemenskap • Lärjungaskap

Tankarna får flyga tillbaka i tiden till de människor, 26 personer, som vid Stenkullen, Hästevadet beslutade att bilda en frikyrkoförsamling. Det var i februari 1890. De gav församlingen namnet Storegårdens Baptistförsamling.

Vilka var de? Till namnen känner vi dem kanske. Det började 1879 då Kristina Jonsson (Lewi Pethrus mor) fick besök av sin bror S Nyman från Västanfors. Han gästade sin svåger Johan Jonssons hem i Storegårdsklev. Han berättade om sin Gudsupplevelse och sin tro på Jesus Kristus och nu var det första fröet sått. När Nyman lämnade Rånnum hade flera personer kommit till tro. År 1881 den 18 augusti döptes tre personer, Anders Rundberg och hans fru Maria samt Verner Högberg. De anslöt sig till Vänersborgs Baptistförsamling. I Rundbergs hem samlades man till stugmöten. År 1890 hade skaran utökats till 26 personer och man beslöt att bilda en egen församling. Pastor T Truvé från Göteborg medverkade vid bildandet den 16 februari 1890. Anders Rundberg blev den första föreståndaren.

Lokalfrågan blev nu allt mer aktuell. Man hyrde godtemplarlokalen vid Hästevadet och mötte stor förståelse från nykterhetsvännerna. En danslokal vid Rånnums järnvägsstation blev till salu (Orten hette på den tiden Rånnum och först år 1916 fick den namnet Vargön) och församlingen beslöt att inköpa den. Den 1 oktober 1896 invigdes den för gudstjänstbruk. Pastorer från Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla deltog.

Salems historia
Flygfoto av Vargön från 1940. Dåvarande Salemkyrkan inringad.

Församlingen ändrade nu sitt namn till Rånnums Baptistförsamling och kallade lokalen Salem. Lokalen blev dock snart för trång och man inköpte år 1913 en tomt. År 1915 lades grunden till ett nytt Salem men p g a krig och kristid kunde man inte då uppföra sin efterlängtade samlingslokal. Först på våren 1923 kom man igång med att bygga och i sept stod den nya kyrkan färdig. Kostnaden på c:a 32.000:- var en stor summa på den tiden. Invigningshögtiden hölls den första söndagen i september 1923. Pastorerna Vilhelm Hammar, Konrad Eriksson, Erik Skogland, G E Lagerkvist och Ida Andersson var inbjudna till högtiden. Sångarna, förstärkta med sångare från Vänersborg, sjöng under Bäckelins ledning. I 65 år tjänade denna byggnad sitt ändamål, men blev med tiden för trång.

Verksamheten krävde moderna och ändamålsenliga utrymmen. Salemförsamlingen, som församlingen numera heter, beslöt att riva och bygga en ny kyrka. År 1988 revs den 1923 byggda och 1958 ombyggda kyrkan. Den 19 mars 1989 stod den nya Salemkyrkan färdig att tas i bruk och under mycket stor tillslutning hölls invigningshögtiden denna dag. Vill ni veta mer om Salemförsamlingens liv och verksamhet, så kom och ta del i gemenskapen i den nyaste Salemkyrkan.

Dokument


EFK
Salemförsamlingen tillhör och samarbetar med samfundet EFK, Evangeliska Frikyrkan.