I TRYGGA HÄNDER – 27 januari

Kurs för ban- och ungdomsledare samt förebedjare. I varje församling är det viktigt att arbeta förebyggande med såväl trygga miljöer som goda relationer i verksamhet bland barn och unga. Övergrepp och kränkningar, psykiska, fysiska, andliga eller sexuella, hör inte hemma i vår verksamhet – vare sig de är medvetna eller omedvetna.   Vi...

Fortsätt