Predikningar

Har du missat en predikan? Här kan du lyssna i efterhand. Maila oss gärna om du har några frågor på salemljud@gmail.com

Om bön

3 oktober 2021 Lisa Johansson delar tankar om bön och Lena och Ragnar Karlsson och Johan Jordeskog leder lovsång.

Mer

När trivs Jesus?

26 september 2021 Predikan av Johan Jordeskog och lovsång ledd av Caroline Anderberg, Anton Bergstrand och Johan Jordeskog

Mer

Släpp mitt folk!

8 Augusti 2021 Predikan av Johan Jordeskog och lovsång med Anton Bergstrand, Catherine Nygren, Ragnar Karlsson och Daniel Grindeland.

Mer

Vatten 5

1 augusti predikan av Björn Fredriksson och lovsång med Åsa o Paul Biktor, Caroline Söderlund samt Caroline Anderberg.

Mer

Vatten 3

18 juli 2021 predikan av Andrew Thompson och lovsång med Åsa o Paul Biktor samt Carolina Söderlund

Mer

Vatten 2

11 juli 2021 Predikan av Linda Andersson och lovsång med Caroline Anderberg

Mer