Jesu Bergspredikan

9 augusti 2020 Genom en mångfald av röster får du ta del av världens bästa predikan, Jesus bergspredikan från Matteus 5-7. Lovsång av Veronica och Jakob Lindfors Boij samt Paul Biktor Börjesson.

Mer