Släpp mitt folk!

8 Augusti 2021 Predikan av Johan Jordeskog och lovsång med Anton Bergstrand, Catherine Nygren, Ragnar Karlsson och Daniel Grindeland.

Mer

Kristi himmelsfärd

16 maj 2021 Predikan av Johan Jordeskog och lovsång av Carro Anderberg, Hanna Johansson, Anton Bergstrand och Daniel Grindeland.

Mer

Innerlig tillbedjan

28 mars 2021 Predikan av Johan Jordeskog, lovsång med Lena och Ragnar Karlsson och förmedlande sång Ingrid Lindström

Mer

Låt anden leda er

Låt anden leda er Predikan gjord av Johan Jordeskog och lovsång av Emelia, Oscar, Veronica och Hugo. 31 januari 2021.

Mer