10 april 2022 Predikan av Marianne Gustafsson och gudstjänst ledd av Magnus Emanuelsson. Lovsång leddes av Jakob och Veronica Lindfors Boij, Catherine Nygren, Daniel Grindeland, Anton Bergstrand och Oscar Linusson.

Mer