Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot, och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot.

HAG 2:10

Renoveringen av kyrksalen

Vi tror att renovering av kyrkan inte bara är att putsa på ytan utan ett tillfälle för att skapa engagemang, gemenskap och fokus på framtiden. Bildligt talat, vi hugger inte sten utan vi bygger en katedral där Guds närvaro ständigt är i centrum och reflekteras ut i vårt samhälle, i vår tid. Vi tror att Nehemja är en förebild både praktiskt och andligt och vi behöver stå tillsammans , sida vid sida, i bön, i bygge och i offrande.

17%

Delmål 2 – Färdigställande av tak kyrksal 141.000 krÖvergripande renoveringsplan

Vi jobbar för en renoveringsstart i början av 2021. Renoveringen planeras i olika steg och engagemang och ekonomi kommer avgöra hur och när vi genomför olika delsteg. Vår förhoppning är att vi slutför hela renoveringen under 2022.

Just nu satsar vi på kyrksalen men det finns många områden att jobba med framåt såsom församlingsvåningen, köket och källaren.
Så var med och bygg, bed och bidra!

17%

Totalt insamlingsmål är 1.000.000 kr.

SWISH

123 228 93 87

Märk betalningen med ”Kyrksal”

BANKGIRO

289-0655

Märk betalningen med ”Kyrksal”

SWEDBANK*

8368-3264041608-3

Märk betalningen med ”Kyrksal”

* Ett tips är att avsätta ett belopp regelbundet via bankkonto.

Löftesoffer

Hur mycket är en miljon?
Ett exempel är om 200 medlemmar offrar 5000 kr så har vi betalat hela renoveringen. Vi vet att många av er har råd att satsa mer än 5000 kr medan flera andra har svårt att klara detta. Ett offer är att man försakar något och det är bara du som vet vad som är ett offer för dig.

Vill du lämna ett löftesoffer under 2021 dvs. offra utöver ditt vanliga tionde? Fyll i formuläret senast den 31 december 2020!

    Ja, jag vill vara med och bidra under 2021


    per månad under 2021.

    som ett engångsbelopp under 2021.

    Annat belopp än ovan: