Jesus kommer inte knäcka det brutna strået eller släcka den tynande veken

Jesus kommer inte knäcka det brutna strået eller släcka den tynande veken

Gudstjänst av Johan Jordeskog och lovsång av Kenneth, Catherine och Johan.

10 januari 2021