Salems missionsarbete

Vad är mission?

I Matteus 28:19-20 står det:

Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er…

Vi arbetar med mission både inom Sverige och utomlands.

Mission i Sverige Mission utomlands