Vid Jesu fötter

Predikan av Björn Fredriksson 2019-07-14